vizhinjam port


Nov 27, 2022

#vizhinjam protest

Nov 27, 2022

#vizhinjam protest


Nov 27, 2022

#vizhinjam protest

Nov 27, 2022 #vizhinjam protest

Nov 18, 2022 #vizhinjam port protest

Nov 16, 2022 #vizhinjam port

Nov 1, 2022 #vizhinjam port protest

Oct 27, 2022 #vizhinjam protest

Oct 19, 2022 #vizhinjam port

Sep 5, 2022 #vizhinjam port

Sep 1, 2022 #vizhinjam port protest

Aug 30, 2022 #vizhinjam port protest

Aug 19, 2022 #vizhinjam port

Aug 17, 2022 #vizhinjam port

Aug 16, 2022 #vizhinjam port

Aug 16, 2022 #vizhinjam port

Aug 16, 2022 #vizhinjam port

Aug 10, 2022 #kerala fishermen

Jul 23, 2022 #vizhinjam port

Dec 7, 2021 #vizhinjam port

Oct 22, 2021 #vizhinjam port

Oct 12, 2021 #vizhinjam port

Sep 26, 2021 #ins kalpeni

Sep 26, 2021 #vizhinjam port

Sep 23, 2021 #vizhinjam port

Dec 15, 2020 #vizhinjam port

Oct 5, 2020 #thiruvananthapuram