vizhinjam police station attack


Nov 30, 2022 #vizhinjam port protest

Nov 28, 2022 #vizhinjam protest

Nov 28, 2022 #vizhinjam police station attack