s jaishankar


Mar 18, 2023 #ladakh

Mar 1, 2023 #bbc raid

Jan 4, 2023 #satya nadella

Jan 2, 2023 #s jaishankar

Dec 14, 2022 #mahatma gandhi

Dec 7, 2022 #india china relations

Nov 11, 2022 #india china relations

Nov 7, 2022 #s jaishankar

Oct 9, 2022 #s jaishankar

Sep 27, 2022 #s jaishankar

Sep 5, 2022 #s jaishankar

Sep 1, 2022 #s jaishankar

Aug 30, 2022 #india china border

Aug 21, 2022 #india china border

Jul 20, 2022 #s jaishankar

Jul 12, 2022 #s jaishankar

Jul 12, 2022 #s jaishankar

Jul 12, 2022 #pinarayi vijayan

Jul 11, 2022 #s jaishankar

Jul 11, 2022 #external affairs minister

Jun 16, 2022 #asean

Apr 15, 2022 #united nations

Apr 13, 2022 #international relations

Apr 12, 2022 #india russia relations

Apr 6, 2022 #s jaishankar

Mar 31, 2022 #indo us

Mar 28, 2022 #sri lanka

Mar 28, 2022 #s jaishankar

Mar 25, 2022 #india china

Mar 16, 2022 #operation ganga

Oct 9, 2021 #s jaishankar

Sep 17, 2021 #sco summit

Jul 14, 2021 #s jaishankar

Oct 17, 2020 #s jaishankar

Sep 11, 2020 #covid-19

Jun 18, 2020 #union minister of external affairs