rishabh pant


Aug 16, 2023 #rishabh pant

Jul 31, 2023 #bazball

Jun 15, 2023 #rishabh pant

Feb 11, 2023 #rishabh pant

Jan 24, 2023 #rishabh pant

Jan 16, 2023 #rishabh pant

Jan 11, 2023 #rishabh pant

Jan 4, 2023 #rishabh pant

Jan 2, 2023 #rishabh pant

Jan 1, 2023 #rishabh pant

Dec 31, 2022 #rishabh pant

Dec 30, 2022 #rishabh pant

Oct 20, 2022 #2022 icc t20 cricket world cup

Aug 12, 2022 #rishabh pant

Jul 18, 2022 #rishabh pant

Jun 18, 2022 #ind vs sa t20i

Jun 13, 2022 #ind vs sa t20i

Apr 23, 2022 #ipl 2022

Apr 8, 2022 #ipl 2022

Mar 23, 2022 #delhi capitals

Mar 13, 2022 #rishabh pant

Feb 19, 2022 #ind-wi t20i

Feb 19, 2022 #rishabh pant

Nov 6, 2021 #tarak sinha

Sep 25, 2021 #rishabh pant

Aug 26, 2021 #india vs england third test

Jul 15, 2021 #rishabh pant

Feb 8, 2021 #rishabh pant

Oct 27, 2020 #rishabh pant