ഈ വിജയം മാനവിന്റെ  തളരാത്ത മനസ്സിേന്റത്

Manav's success in SSLC is the story of determination

Malappuram: Manav, Class 10 student, secured 8 A+ grades and 2 B+ grades in his ..

FINU SHERIN
2 years away from classes for heart transplant, Finu Sherrin passes SSLC with flying colours
എസ്.എസ്.എല്‍.സി പരീക്ഷാ ഫലം നാളെ പ്രഖ്യാപിക്കും എഴുതിയത് 4.2 ലക്ഷം വിദ്യാര്‍ഥികള്‍
Education Minister to declare SSLC results on June 30
Exam
Pending SSLC, Plus One, Plus Two exams from May 26, confirms Chief Minister
exam

SSLC, HSE half-yearly examinations: Only three students in one bench

Thiruvananthapuram: General education director has issued an order stating that only three students should be seated on a bench while ..

Alappuzha

Suffering from blood cancer Gautam writes SAY exam

Alappuzha: Gautam, an SSLC student of Haripad Govt Model HSS, couldn’t complete his exam as his health condition deteriorated ..

aryaraj

Collector keeps his promise; gifts laptop to full A+ scorer Arya

Kozhikode: Collector Seeram Sambasiva Rao kept his promise and gifted a brand new laptop to Arya Raj, who scored full A plus grades ..

SSLC

SSLC exam on March 12 postponed to March 28; No change in other exams

Thiruvananthapuram: The class 10 exams that was scheduled to take place on March 12 has been postponed to March 28 on the occasion ..

sslc book

SSLC certificate stamped with cooperative society seal

Malappuram: More than 50 SSLC certificates issued at the Chaliyapuram higher secondary school in Edavannappara was stamped with the ..

iMAGE

SSLC exams from March 8 to 23

Thiruvananthapuram: This year’s SSLC examinations in the state will be conducted from March 8 to 23. Model examinations will ..

results

SSLC 2016 results out

Kochi: The long wait of the SSLC students candidates ended with General Education Dept Additional Chief Secretary V S Senthil announced ..