കേരളം
സ്ഥിരീകരിച്ചത്
28,481
ആകെ
5,430,258
സമ്പർക്കം 27,522
പുറത്തുനിന്നു വന്നവര്‍165
ആരോഗ്യപ്രവര്‍ത്തകര്‍215
ഉറവിടം അറിയാത്തത് 579
രോഗമുക്തർ
7,303
ആകെ
52,36,013
മരണം
39
ആകെ
51,026
ചികിത്സയിൽ
1,42,512
Ernakulam
 4013
676897
Malappuram
 1375
586749
Kozhikode
 2967
577227
Thrissur
 2622
566261
Thiruvananthapuram
 6911
551448
Kollam
 1604
422462
Palakkad
 1546
392347
Kottayam
 1758
357364
Alappuzha
 1087
333531
Kannur
 1170
301273
Pathanamthitta
 1328
214999
Idukki
 969
163799
Kasargod
 606
147320
Wayanad
 525
138581
ഇന്ത്യ
Cases
 238,018
3,73,27,394
Active
 1,05,964
17,36,628
Recoveries
 1,57,421
35,394,882
Death
 310
4,86,761
Covid Data Kerala Updated :   18.01.2022 6:39 pm
District Updated :   18.01.2022 6:39 pm
India Updated :  18.01.2022 3:21 pm